Predstavnici Agencija PREDA na završnom sastanku u okviru projekta „CRISMAS“

U Dordrehtu, u Holandiji, u toku je zavrsni sastanak u okviru projekta „CRISMAS“ (Community for risk management & assessment) u kojem Agencija PREDA-PD učestvuje kao partnerska organizacija.

Cilj projekta je da podrži regione i gradove u provođenju metodologija za upravljanje rizicima i procjene rizika, uključujući međusektorsku i prekograničnu dimenziju. Projekat je počeo 01. januara 2016. godine a završava 31. decembra 2017. godine. Projekat je podržan od strane Evropske Komisije kroz Mehanizam za civilnu zaštitu.