Predstavnici Agencije PREDA i Klastera DRVO-PD prisustvovali su ceremoniji dodjele bespovratnih sredstava

Predstavnici Agencije PREDA i Klastera DRVO-PD prisustvovali su ceremoniji dodjele bespovratnih sredstava u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini – EU ProLocal. Naime, Klasteru DRVO-PD u partnerstvu sa Mašinskom školom iz Prijedora i gradom Prijedorom dodijeljena su bespovratna sredstva za projekat „Uspostavljanje svrsishodnije saradnje između javnog i privatnog sektora u cilju ostvarivanja veće konkurentnosti i inovativne prednosti proizvođača namještaja –TIMSKI RAD“. Agencija PREDA nosilac je projekta „Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja-MOSLER“.