Predstavnici Agencije PREDA-PD na Sajmu privrede u Mostaru

U periodu od 14.04. do 17.04.2015. održan je 18. Međunarodni sajam privrede u Mostaru „Mostar 2015.“ na kojem je nastupilo preko 750 različitih izlagača. Predstavnici Agencije PREDA-PD su učestvovali na okruglom stolu „Poželjni modeli/programi podrške poslovnom/agro inkubiranju biznisa u BiH“ na kojem su predstavljeni uloga i značaj preduzetničkih inkubatora u formiranju i razvoju većeg broja MSP-a.

Tom prilikom upriličena je posjeta i kompanijama iz drvoprerađivačkog sektora sa područja grada Prijedora koje su izlagale na sajmu kao i novoosnovanom drvnom klasteru „Drvni klaster Hercegovina“.