Predstavnici Agencije PREDA-PD prisustvovali konferenciji „Programi podrške za mala i srednja preduzeća – Kako povećati konkurentnost?“

Privredna komora Republike Srpske i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS, u saradnji sa EBRD SBS programom, u Banjoj Luci organizоvali su Konferenciju „Programi podrške za mala i srednja preduzeća – Kako povećati konkurentnost?“.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Agencije PREDA-PD iz sektora projektnog menadžmenta i Centra za inovacije i istraživanje.

U okviru Konferencije razmatran je privredni ambijent za podršku malim i srednjim privrednim društvima, institucionalna podrška i aktivnosti nadležnih institucija, principi Akta o MSP kao i izazovi sa kojima se susreće privreda na polju ostvarenja principa ovog EU Akta, programi podrške za izvozno orjentisana mala i srednja privredna društva, te primjeri dobre prakse u korišćenju programa.