Predstavnici Agencije PREDA-PD i firme M&M Plastik d.o.o. na sajmu SANTEK 2018 u Turskoj

Predstavnici Agencije PREDA-PD, zajedno sa predstavnicima prijedorske firme M&M Plastik d.o.o., posjetili su sajam industrije i tehnologije SANTEK 2018 koji je održan u turskom gradu Kodžaeli u periodu od 31.10. -03.11. 2018. godine, te u okviru njega prisustvovali poslovnim susretima turskih i BH firmi pod nazivom Match4Industry.

Ovo je bila dobra prilika da se uputi u najnovije tehnološke koncepte zastupljene u raznim industrijama, od metaloprerade, preko prerade plastike, pa sve do namjenske industrije.

Predstavnici Agencije i firme M&M Plastik imali su priliku da obave niz razgovora sa predstavnicima turskih firmi koje imaju interes za tržište Bosne i Hercegovine, a samim tim i druga dostupna tržišta gdje BiH vide kao bazu za dobru komunikaciju između istočnog i zapadnog tržita.

Ostvareni kontakti poslužiće da se u narednom periodu razvije određena saradnja zasnovana na zajedničkim interesima, što će dodatno biti potpomognuto aktivnom podrškom fondacije BIGMEV, koja je ujedno bila organizator i ovog događaja.

Inače, BIGMEV je fondacija koja za primarni cilj ima povezivanje dvije privrede (Turska – BiH), te obezbijeđuje značajnu podršku pri izvozu bh proizvoda u Tursku, ali i privlačenje investitora iz Turske u BiH.

Interesantno je da re region Koadžaelija jedan od industrijski i logistički najrazvijenijih regiona u Turskoj, te u ukupnoj privredi Turske učestvuje sa 13%, dok je robna razmjena u ovom regionu na nivou 17% ukupne turske robne razmjene u svijetu.

Za ovaj region veoma je značajna hemijska industrija koja u ukupnoj hemijskoj industriji Turske učestvuje sa 27%, a zatim automobilska industrija koja čini preko 35% ukupne automobilske industrije Turske, sa investitorima kao što su Ford, Hyndai, Honda, Isuzu i mnoge druge prateće industrije uključujući Bridgeston i Good Year.

Ono što je očigledno je da region ima veoma visok nivo infrastrukture koja je neophodna za servisiranje izuzetno intenzivne industrijske proizvodnje i njenih potreba u smislu saobraćaja svih vrsta (kopnenog, zračnog i pomorskog), komunalija, energetike, telekomunikacija, logistike, što je neuporedivo sa uslovima na prostorima BiH, ali i regiona.

Još jedan od interesantnih podataka je da region Kodžaelija ima 13 industrijskih zona, 3 tehnološka parka i 2 slobodne zone sa besprijekorno uređenom infrastrukturom, a da smo putujući na potezu Kodžaeli – Istambul, duž čitavog puta imali priliku vidjeti da se intenzivno gradi, širi i razvija, nemjerljivo veliki broj industrijskih objekata, saobraćajnica i stambenih objekata, što upućuje na značaj i potencijal ovog lokaliteta.