Predstavnici Agencije PREDA učestvovali na drugom sastanku projektnih partnera u okviru projekta SISMA

Predstavnici Agencije PREDA, u periodu 12 – 13. 07. 2017. godine, učestvovali su na drugom sastanku projektnih partnera u okviru projekta „SISMA – Supporting Innovative Schemes in the MED Area“. Sastanak je održan u Cadarche-u u Francuskoj.
Domaćin sastanka je bila CEA – najveći naučno – istraživački centar za alternativnu i atomsku energiju Francuske.

SISMA projekat je inicijativa u mediteranskom području čiji je cilj promocija racionalnog trošenja energije u javnim objektima.

Projekat se finansira iz Mediteranskog programa prekogranične saradnje.

Trajanje projekat je 18 mjeseci.