Predstavnici Agencije PREDA učestvovali na studijskoj posjeti u Istri

Predstavnici Agencije PREDA su učestvovali na studijskoj posjeti organizacijama koji se bave lokalnim ekonomskim razvojem u Istri koja je održana 16. do 19.04.2018. godine. Učesnici studijske posjete su, između ostalog, imali priliku upoznati se sa radom i djelovanjem Istarske razvojne agencija – IDA , Ustanovom Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Agencijom za ruralni razvoj Istre – AZZRI i Centrom za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije. Studijsko putovanje je organizovano u okviru Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH-GIZ EU Pro-local.