Predstavnik Agencije na Info danu u Briselu

Predstavnik Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora Zoran Dimitrijević prisustvovao je Info danu u Briselu koji je organizovala Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća EASME u ime Evropske Komisije. Info dan je organizovan u cilju dijeljenja primjera dobre prakse u pripremi prijedloga projekatau okviru programa HORIZON 2020. Tokom Info dana organizovani su sastanci umrežavanja za pozive koji će biti otvoreni u okviru radnog programa 2017/2018. Agencija PREDA i RTD HEALTH CLUSTER su kroz organizovane sastanke dobile pozive za priključivanje potencijalnim konzorcijumima u okviru budućih poziva.

Evropska komisija je u okviru programa HORIZON 2020 kreirala specifičan potprogram namjenjen isključivo za mala i srednja preduzeća(MSP), kako bi dodatno stimulisala učešće MSP u ovom programu, a istovremeno i potakla privredu EU i konkurentnost EU preduzeća.

Koliko je važna uloga malih i srednjih preduzeća pokazuje činjenica da je najmanje 20%, ili oko 8,65 milijardi € od ukupnog budžeta za Kolaborativne projekte ovog programa su predviđeni za MSP-a i to kroz stubove podrške Industrijsko liderstvo i Društveni izazovi.

Kroz MSP Instrument tokom trajanja Horizont 2020 programa, najmanje 3 milijarde € će biti dodeljeno malim i srednjim preduzećima.

U Bosni i Herzegovini u poslednje vreme se realizuju puno projekata i inicijativa koji imaju za cilj razvoj inovativnosti u malim i srednjim preduzećima. Međutim stanje na terenu pokazuje da još uvek nije dovoljno prepoznat ni termin inovativnosti niti potreba uvođenja inovacija u svoj svakodnevni rad MSP-a.

MSP Instrument („SME instrument“) je prvenstveno namijenjen za grantove međunarodno orijentisanim MSP-a, za implementaciju visoko rizičnih ali i visoko potencijalnih inovativnih ideja. Cilj je podržati projekte sa evropskom dimenzijom, koji će dovesti do radikalnih promjena u načinu poslovanja (proizvod, procesi, usluge, marketing itd.). Namjera je da se kompanije lansiraju na nova tržišta, promoviše njihov rast i kreiraju visoke stope povrata na uložene investicije.

MSP Instrument je namijenjen svim inovativnim preduzećima u svim industrijskim sektorima, a predviđeno je trofazno finansiranje MSP iz ovog instrumenta prema sljedećoj šemi:

–  Inovativni grantovi za izradu studije izvodljivosti – faza I;

–  Grantovi za poslovne inovacije u razvojne i demonstracione svrhe – faza II;

–  Pristup široj lepezi servisa za inovativnu podršku i olakšavanje pristupa rizičnim finansijama – faza III;

–  Besplatno poslovno savjetovanje – opciono u fazama I i II.