Predstavnik Agencije PREDA-PD učestvovao na stručnoj konferenciji drvoprerade i prezentovao projekat FORESDA

Predstavnik Agencije PREDA-PD i projekta FORESDA je 29.06.2018. godine prisutvovao 10. Stručnoj konferenciji drvoprerade, šumarstva, ekologije i enterijera pod nazivom ‚‚Ljudi, drvo i namještaj 2018”. Konferencija je održana u ‚‚Razvojno edukativnom centru – Centar za selo – Manjača’’ kraj Banja Luke.

Stručna konferencija je okupila oko 100 predstavnika malih, srednjih i velikih preduzeća,  agencija, ministarstava, komora i organizacija iz drvne industrije i šumarstva, profesore, inženjere i stručne ljude kao i one koji se na bilo koji način bave preradom drveta, šumarstvom, ekologijom, enterijerima i industrijom namještaja iz Regije i EU.

Glavni cilj konferencije bio je pronaći rješenja za prevladavanje problema koji opterećuju drvnu industriju i šumarstvo u Republici Srpkoji i Bosni i Hercegovini.

Predstavnik Agencije PREDA-PD je prezentovao projekat FORESDA i aktivno učestvovao u panel diskusiji.

Stručnu konferenciju su organizovali Udruženje šumarstva i prerade drveta INTERFOB Banja Luka u saradnji sa Klasterom DRVO Banja Luka, Gradom Banja Luka, Gradskom razvojnom agencijom CIDEA – Banja Luka, Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka, a uz podršku više različitih preduzeća, partnerskih organizacija i pojedinih donatora.