Prezentacija Programa „Evropa za građane“

Agencija PREDA je dana 26.12. 2012. godine, u prostorijama Zavoda za izgradnju grada, organizovala  predstavljanje Programa „Evropa za građane“. Program Evropa za građane je program Evropske unije koji putem projekata podržava uključivanje građana u proces evropskih integracija, jačanje evropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima, razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji, te jačanje međusobnog razumijevanja i tolerancije između evropskih građana.

Pravo učešća u Programu imaju lokalni organi vlasti,  nevladine i ostale organizacije civilnog društva, obrazovne institucije, mreže volontera, sportske organizacije i ostale zainteresovane strane. Ukupan budžet programa, za period 2007-2013 godina, iznosi 215 miliona eura.

Bosna i Hercegovina je potpisala Memorandum o razumijevanju o učešću Bosne i Hercegovine u programu „Evropa za građane.“ Potpisivanjem ovog memoranduma predstavnici lokalnih vlasti, nevladine organizacije, udruženja građana i drugi pravni subjekti u Bosni i Hercegovini stiču pravo da učestvuju u javnim pozivima u okviru ovog Programa. S obzirom da je odnedavno pomenuti Program otvoren za učešće i za Bosnu i Hercegovinu, prisutni su se mogli upoznati kako sa samim programom tako i sa mogućnostima apliciranja u okviru ovog evropskog programa za potencijalne aplikante.

Prezentaciju Programa je održao gospodin Goran Kučera iz Ministarstva pravde BiH, a prezentaciji su prisutvovali i predstavnik  Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS gospodin Telić Darko.

Info danu je prisustvovali predstavnici oko 30 različitih  (52 učesnika) organizacija sa područja Grada Prijedora, Banja Luke, Gradiške, Novog Grada, Drvara, Kostajnice, Čelinca, te ostalih opština sa područja Republike Srpske.

Dešavanje je među učesnicima ocjenjeno kao vrlo korisno za njihov dalji rad, te se nadamo da ćemu u narednom periodu imati veći broj apliciranih projektnih prijedloga, od značaja za lokalne zajednice organizacija aplikanata, ali i cijelu Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.