Prezentacija projekata Agencije u 2017/2018.

Prezentacija najnovijih projekata Agencije koji se odnose na sektor obrazovanja čija je realizacija planirana u 2017/2018 godini, biće upriličena na narednoj sjenici Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora, koja će se održati u srijedu 25.01.2017.godine. Kako Savjet čine predstavnici prijedorskih škola, nadležnog odjeljenje gradske uprave, Zavoda za zapošljavanje RS i drugih organizacija i insitucija, predstavljanje budućih aktivnosti u oblasti obrazovanja ima za cilj jačanje saradnje i podršku aktivnostima projekata.