Prezentacija usluga Centra

U prostorijama Agencije PREDA-PD, Kancelarija Privredne komore RS u Prijedoru je organizovala seminar pod nazivom „Pregovaranje sa finansijskim institucijama“. Seminaru su prisustvovali predstavnici MSP-a i drugih poslovnih subjekata sa ekonomskog područja Prijedor.

Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji sa Privrednom komorom RS, Kancelarija Prijedor, čiji je cilj unapređenje poslovne saradnje i stvaranje održivih mehanizama za pružanje podrške MSP-ima i promovisanje i podsticanje inovacija i investicija kod malih i srednjih preduzeća, koordinator Centra za istraživanje i inovativnost Agencije PREDA-PD je u okviru seminara predstavio sam projekat i usluge koje Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD pruža MSP-ima.

Centar za istraživanje i inovativnost je pokrenut kroz istoimeni projekat koji je finansiran u okviru projekta CREDO Krajina , koji finansira Švedska, a implementira ga Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle.

Fotografije sa ovoga događaja možete pogledati OVDJE