Prijedorski privrednici na Sajmu u Celju

Predstavnici preduzeća “Makos” d.o.o., “Mile-Tex” d.o.o. , ZR “Kozina” i predstavnik Agencije PREDA-PD, posjetili su Sajam u Celju na kojem su u periodu 16.04.-19.04.2013. godine, održane sledeće izložbe:

– Međunarodna izložba alata i mašinskih alata

– Međunarodni sajam plastike, gume i hemije

– Međunarodni sajam grafike i ambalaže

– Međunarodni sajam livničarskih proizvoda i usluga

Na sajmu su predstavljena najnovija dostignuća iz pomenutih oblasti a posjeta je iskorištena i za stvaranje novih poslovnih kontakata. Posjeta je organizovana u okviru Programa SEENET u kojem Grad Prijedor učestvuje kao partner u vertikalnoj akciji 3B čiji je cilj jačanje sistema malih i srednjih preduzeća. Implementator projekta je OXFAM ITALIA