Privrednicima iz Turske prezentovani investicioni potencijali grada Prijedora

Predstavnici Grada Prijedora učestvovali su krajem aprila na investicionoj konferenciji u Doboju, na kojoj su predstavljeni investicioni potencijali Republike Srpske, a tim povodom i Prijedora.
Ovom događaju su prisustvovali potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović i guverner provincije Bursa u Turskoj Šahbetin Harput, gradonačelnici i načelnici deset opština i gradova RS i FBiH, predstavnici razvojnih agencija, privrednika i drugih institucija iz domena privrede.

                Grad Prijedor prezentovao je potencijalnim investitorima perspektivne sektore za saradnju, kao i lokacije koje su na raspolaganju za izgradnju proizvodnih kapaciteta.
Neki od predloženih perspektivnih sektora za saradnju su: vađenje ruda i kamena, drvoprerada, metaloprerada, poljoprivreda, prehrambena industrija, turizam, energetika, i drugi.
Investicione lokacije koje su ponuđene namjenjene su za izgradnju novih proizvodno-poslovnih kapaciteta, npr. u Industrijskoj zoni „Celpak“ i „Svale-Čirkin polje“, dok je predstavljena i mogućnost ulaganja u brownfield lokacije i potencijalno poslovne saradnje između firmi iz Prijedora i Burse u Turskoj.
Drugog dana potencijalni investitori iz Turske posjetili su Grad Prijedor, gdje im je organizovan obilazak lokacija koje su im prezentovane prethodni dan u Doboju, uključujući i obilazak nekoliko firmi iz Prijedora iz drvne i prehrambene industrije.
Tom prilikom turska delegacija izrazila je zadovoljstvo sa prezentovanim potencijalima Prijedora i naglasili su da postoji interes za ostvarivanje poslovne saradnje, prvenstveno na povezivanju preduzeća, a u perspektivi i provođenju konkretnih investicionih projekata, ukoliko se za to stvore uslovi, a ova posjeta je prvi korak ka realizaciji te ideje.

                Planirano je da se u narednom periodu konkretizuje saradnja, te da se preko Centra za razvoj odnosa sa BiH „BIGMEV“, pokrenu inicijative za poslovno povezivanje firmi iz Turske i BiH, a što omogućava lokalnim izvoznicima otvaranje tržišta Turske od oko 70 miliona potrošača i korištenje povlastica koje su ostvarene kroz Sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i Turske.
Ovo je ujedno i poziv svim zainteresovanim proizvođačima i izvoznicima da kandiduju svoje proizvode za izvoz na tržište Turske, uz napomenu da samo grad Bursa broji oko 3 miliona stanovnika i jedno je od najrazvijenijih industrijskih područja u Turskoj.