Produžen rok za prijavu po javnom pozivu za dodjelu sredstava

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU PO JAVNOM POZIVU za dodjelu sredstava u okviru projekta „Program podrške konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj ljudskih resursa, bolji pristup tržištima i sertifikacijskim procesima“

Na osnovu zahtjeva poslovnih subjekata, Upravni odbor projekta „Program podrške konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj ljudskih resursa, bolji pristup tržištima i sertifikacijskim procesima“  (u daljem tekstu: Program podrške) je produžio rok za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage; uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta; i pristupa tržištima do 05.06.2018. godine do 12 časova.

Program podrške namjenjen je malim i srednjim preduzećima (privrednim društvima), grupi privrednih društava ili organizacijama koje vrše uslugu za privredna društva (npr. centri za obuku, asocijacije, i sl) koje posluju u sektoru drvoprerade, metaloprerade, ili tekstila/obuće za sufinansiranje sljedećih aktivnosti:

  • obuke radne snage kroz programe osposobljavanja, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili kroz angažman konsultanata/trenera za određenu oblast,
  • uvođenje, sertifikacija ili resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom i/ili proizvoda,
  • pristup tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje obima prodaje i izvoza (npr. izrada promotivnih materijala, izlaganja na sajmovima, B2B, i sl.)

Gore navedene aktivnosti moraju biti implementirane u periodu od 1. juna – 15. novembra 2018. god, kako bi se mogla izvršiti selekcija dodatnih preduzeća planirana za novembar 2018. godine.

Više informacija o Javnom pozivu, prihvatljivosti aplikanata i kriterijima možete pronaći ovjde

Sredstva Programa podrške u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM su obezbjeđena kroz ugovor sa USAID Projektom razvoja radne snage i povećanog pristupa tržištima (WHAM), i Gradom Prijedor.