PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE ZA BESPLATNE OBUKE ZA KONSTRUKTORA ALATA, CNC I WEB PROGRAMERA

U cilju pružanja novih znanja i radnih vještina, stručnog osposobljavanja radi pronalaska radnog mjesta ili samozapošljavanja nezaposlenih osoba i osiguravanja kvalifikovane  radne snage lokalnim poduzećima Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ raspisala je 13.09.2021. godine  javni poziv za pohađanje obuka za CNC programera za metal, alatničara (konstruktor alata)  i Web programera sa rokom za prijavu do 22.09.2021. godine koji je produžen do 27.09.2021. godine do 15:30 godine.

Za svaku obuku će biti formirana grupa od 10 polaznika. Potencijalni kandidati se mogu prijaviti za više obuka, međutim ukoliko budu izabrani mogu pohađati samo jednu obuku.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike.

Minimalni kriteriji za prijavu su:

– da su nezaposlene osobe osobe i da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Filijala Prijedor;

– da imaju minimalno završenu srednju školu;

– da imaju osnovna znanja u korištenju računara i interneta;

– minimalno osnovni stepen poznavanja engleskog jezika;

Način prijave i odabir kandidata

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: tina.andjic@preda.rs.ba  sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv  za alatničara – projekat WHAM. 

Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uslova će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca, a kandidati su obavezni uz prijavni obrazac dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju kako bi potvrdili ispunjavanje uslova:

 • Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane Zavoda za zapošljavanje (obična kopija, bez ovjere).
 • Uvjerenje o položenim kursevima ili pohađanju obuke vezanu za rad u Programu Solidworks, AutoCAD ili programima slične namjene ukoliko posjedujete  (obična kopija, bez ovjere).
 • Uvjerenja o položenom kursu iz engleskog jezika ukoliko posjedujete (obična kopija, bez ovjere).

Odabrani kandidati će biti pozvani na interviju na osnovu kojeg će se izvršiti konačno bodovanje.

Program obuke

Obuka će se izvoditi na osnovu neformalnog programa obuke koji traje ukupno 80 časova, odnosno 2 puta sedmično po 4 časa .

Program obuke je podjeljen na dva dijela:

 • 40 časova teorijskog dijela obuke na programu SolidWorks 2020-2021 u Agenciji „PREDA-PD“  utorkom od 08:30-12:30 časova i četvrtkom od 16:00-20:00 časova.
 • 40 časova praktičnog dijela u preduzeću „KOLKTER CLL“ Poslovna jedinica Prijedor prema rasporedu koji će se naknadno dogovoriti.

Organizator obuke zadržava pravo izmjene termina održavanja obuka.

Minimalni kriteriji za prijavu su:

– da su nezaposlene osobe osobe i da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Filijala Prijedor;

– da imaju minimalno završenu srednju školu;

– da imaju osnovna znanja u korištenju računara i interneta;

– minimalno osnovni stepen poznavanja engleskog jezika;

Način prijave i odabir kandidata

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: tina.andjic@preda.rs.ba  sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv  za CNC programera – projekat WHAM.

Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uslova će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca, a kandidati su obavezni uz prijavni obrazac  dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju kako bi potvrdili ispunjavanje uslova:

 • Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane Zavoda za zapošljavanje (obična kopija, bez ovjere)
 • Uvjerenja o položenim kursevima ili pohađanju obuke vezanu za rad na poziciji CNC operatera ili programera ukoliko posjedujete  (obična kopija, bez ovjere).
 • Uvjerenje o položenim kursevima ili pohađanju obuke vezanu za rad CAM/CAD programima ukoliko posjedujete  (obična kopija, bez ovjere).
 • Uvjerenja o položenom kursu iz engleskog jezika ukoliko posjedujete (obična kopija, bez ovjere).

Odabrani kandidati će biti pozvani na interviju na osnovu kojeg će se izvršiti konačno bodovanje.

Prednost pri izboru će ostvariti slijedeći kandidati:

 • sa završenom tehničkom školom – zanimanja mašinske struke IV stepen;
 • koji su prošli određene obuke za rad na poziciji CNC operatera ili programera ili poznaju rad na tim pozicijama;
 • sa poznavanjem rada u CAM/CAD programima;
 • do 35 godina starosti i
 • ženskog pola. 

Program obuke 

Obuka će se izvoditi na osnovu neformalnog program obuke koji traje ukupno 80 časova, odnosno 2 puta sedmično po 4 časa.

Program obuke je podjeljen na dva dijela:

– 60 časova teorijskog dijela obuke na programu MasterCam 2017-2021 HLE u Agenicji „PREDA-PD“ ponedeljkom i srijedom od  16:00-20:00 časova.

– 20 časova praktičnog dijela u preduzeću „KOLKTER CLL“ Poslovna jedinica Prijedor prema rasporedu koji će se naknadno dogovoriti.

Organizator obuke zadržava pravo izmjene termina održavanja obuka.

Po uspješnom završetku programa polaznici će dobiti potvrdu o pohađanju neformalnog programa obuke.

Obuke će se realizovati u periodu od 01.10.2021. – 15. 12. 2021. godine.

Minimalni kriteriji za prijavu su:

– da su nezaposlene osobe od 18 do 35 godina starosti;

– da su nezaposleni/e i da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Biro Prijedor;

– da imaju minimalno završenu srednju školu;

– da imaju osnovna znanja u korištenju računara, socijalnih mreža i interneta i

– minimalno osnovni stepen poznavanja engleskog jezika.

Način prijave i odabir kandidata

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: tina.andjic@preda.rs.ba  sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv  za  Web programiranje – projekat WHAM.

Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uslova će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca, a kandidati su obavezni uz prijavni obrazac dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju kako bi potvrdili ispunjavanje uslova:

 • Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane zavoda za zapošljavanje (obična kopija, bez ovjere).
 • Uvjerenja o položenim kursevima iz oblasti web programiranja ukoliko posjedujete (obična kopija, bez ovjere).
 • Uvjerenja o položenom kursu iz engleskog jezika ukoliko posjedujete (obična kopija, bez ovjere).

Odabrani kandidati će biti pozvani na interviju na osnovu kojeg će se izvršiti konačno bodovanje.

Prednost pri izboru će imati kandidati koji imaju završenu srednju elektotehničku školu smjer  tehničar informacionih tehnologija, kandidati koji posjeduju potvrde o pohađanju kurseva iz oblasti web programiranja i žene.

Program obuke 

Ukupno trajanje obuke je 100 časova, minimalno 2 puta sedmično, po četri časa. Planirani termi održavanja obuke su srijeda i petak u terminu od 12:00-16:00 časova počevši od 06.10.2021. godine. Organizator obuka zadržava pravo izmjene planiranih termina. Edukacija je podijeljena na dva dijela, i to:

 1. HTML, CSS, Bootstrap, PHP (60 časova)
 2. PHP/Laravel (40 časova)

Pored svakog susreta, polaznici će dobijati zadacu koju trebaju da pošalju predavaču prije narednog susreta.

Nakon završene obuke, polaznici će biti osposobljeni da samostalno pripremaju i razvijaju web stranice i web aplikacije prema zahtjevima klijenta. Polaznici će biti upoznati sa front endom i back-endom čime postaju full stack junior web programeri.  Nakon završene edukacije, predavač se obavezuje da se stavi na raspolaganje prvih šest mjeseci svakom polazniku kao mentor u početnom razvoju karijere. Po uspješnom završetku programa polaznici će dobiti potvrdu o pohađanju neformalnog programa obuke.

Obuke će se realizovati u periodu od Oktobara 2021. godine i  najkasnije do 31. januara 2022. godine.

Obuka se realizuje kroz projekat „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat. Ukupna vrijednost projekta je 87.289,62 KM, od čega će 34.028,62 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat.