Projekat „FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region – SMILE“

U periodu od 01.01.2018. do 31.10.2019. godine Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora učestvuje u implementaciji projekta  „FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region – SMILE“. Ukupna vrijednost projekta je 1 290 415,45 eura, dok je budžet Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora 72 424,98 eura.

Projekat SMILE obuhvata saradnju 12 partnera unutar 7 država Jadransko-jonskog područja uključujući gradove i regije koje su pod uticajem intenzivnog gradskog saobraćaja u kojem se stanovnici, putnici i turisti svakodnevno susreću sa posljedicama neodrživih modela mobilnosti i nedostatkom efikasnih multimodalnih rješenja, što dovodi do brojnih posljedica poput zagađenja životne sredine i emisije stakleničkih gasova, te velikih saobraćajnih gužvi.

Projekat SMILE kroz svoje aktivnosti ima za cilj poboljšati životno okruženje u područjima visoke gustoće saobraćaja podržavanjem saobraćajnih politika usmjerenih na smanjenje emisija stakleničkih gasova, širenjem ideje orživijeg načina transporta koji podrazumijeva veće korištenje javnog prevoza, biciklizam, električna i hibridna vozila, smanjenje uticaja neefikasne isporuke tereta i tokova haotičnog turizma, smanjenje visokog pritiska na priobalne i prekogranične puteve koji ne mogu da apsorbuju povećani saobraćaj kao i na glavne urbane puteve koji povezuju i prelaze šire funkcionalne urbane zone.

Aktivnosti koje doprinose realizaciji cilja uključuju prikupljanje podataka koristeći zajednički međunarodni šablon, elaboraciju prikupljenih podataka, izradu scenarija mobilnosti, kreiranje Plana održive urbane mobilnosti na međunarodnom nivou i testiranje IT alata, uz pomoć kojih bi se na ovim područjima uspostavila održiva mobilnost.

Pored Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, partneri na projektu su i:

 • Regionalni razvojni centar Kopar, Kopar, Slovenija, kao vodeći partner na projektu,
 • Školski centar Velenje, Velenje, Slovenija,
 • Konzorcijum Opštine Raguza, Raguza, Italija,
 • Univerzitet Iuav Venecija, Venecija, Italija,
 • Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Zadar, Hrvatska,
 • Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA, Dubrovnik, Hrvatska,
 • Opština Hersonissos, Kreta, Grčka,
 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat doo, Zrenjanin, Srbija,
 • Opština Tirana, Tirana, Albanija,
 • Opština Gradiška, Gradiška, Bosna i Hercegovina
 • Ministarstvo infrastrukture i transporta, Rim, Italija, kao pridruženi partner.

Projekat se finansira  kroz INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje 2014. – 2020., prioritetna osa 3 – Povezana regija.