Raspisani Javni pozivi za dodjelu podsticajnih sredstava sa ciljem podsticanja zapošljavanja, samozapošljavanja i podizanja konkurentnosti

Grad Prijedor je raspisao četiri Javna pozia za dodjelu podsticajnih sredstava sa cilje podsticanja zapošljavanj, samozapošljavanja i podizanja konkuretntnosti:

 1. Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za projekat „Podrška za povezivanje i preduzetničke inicijative za žene“

Podsticajna sredstva se dodjeljuju za samozapošljavanje ženama koje su u toku 2015. godine registrovale zanatsko-preduzetničku djelatnost ili privredno društvo (osim kućne radinosti, trgovačke i ugostiteljske djelatnosti) kao osnovno zanimanje, na području grada Prijedora.

Iznos sredstava

Podsticajna sredstva po jednoj korisnici iznose:

 • za pretežne uslužne djelatnosti……….3.000 KM i
 • za pretežne proizvodne djelatnosti…..5.000 KM

Više informacija o ovom Javnom pozivu i aplikacione obrasce možete pronaći OVDJE

 

 1. Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje nezaposlenih lica

Podsticajna sredstva se dodjeljuju za samozapošljavanje licima koja su u toku 2015. godine registrovala zanatsko-preduzetničku djelatnost ili privredno društvo (osim kućne radinosti, trgovačke i ugostiteljske djelatnosti) kao osnovno zanimanje, na području grada Prijedora.

Iznos sredstava

Podsticajna sredstva, zavisno od vrste djelatnosti po jednom korisniku iznose:

 • za pretežne uslužne djelatnosti……….3.000 KM i
 • za pretežne proizvodne djelatnosti…..5.000 KM

Više informacija o ovom Javnom pozivu i aplikacione obrasce možete pronaći OVDJE

 1. Javni poziv za dodjelu sredstava za podršku uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)

Podsticajna sredstva se dodjeljuju za subvencioniranje dijela troškova uvođenja standarda kvaliteta za subjekte sa područja grada Prijedora, kako bi se usaglašavanjem sistema upravljanja kvalitetom sa zahtjevima međunarodno priznatih standarda povećala njihova konkurentnost, a samim tim i konkurentnost domaće privrede.

Iznos sredstava

Podsticajna sredstva po jednom korisniku iznose 3.000,00KM.

Više informacija o ovom Javnom pozivu i aplikacione obrasce možete pronaći OVDJE

 

 1. Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica

Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica, sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Prijedor, odnosno pravnim i fizičkim licima, po sljedećim projektima:

 1. A) Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova i
 2. B) Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika.

Podsticajna sredstva se dodjeljuju poslodavcima koji su u toku 2015. godine zaposlili nove radnike, koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor – Biro Prijedor. Jedan poslodavac može dobiti podsticajna sredstva za zapošljavanje od 1 (jednog) do najviše 5 (pet) novih radnika.

Iznos sredstava

Podsticajna sredstva, zavisno od stručne spreme novozaposlenih radnika, iznose:

 1. A) za projekat Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova“:
 • 2.500 KM – po jednom zaposlenom radniku sa VSS, Mr i Dr.
 1. B) za projekat „Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika“:
 • 1.500 KM – po jednom zaposlenom radniku sa NK, PK, KV, i SSS spremom,
 • 2.000 KM -po jednom zaposlenom radniku sa VKV i VŠS spremom i
 • 2.500 KM – po jednom zaposlenom radniku sa VSS spremom.

Više informacija o ovom Javnom pozivu i aplikacione obrasce možete pronaći OVDJE

Izvor: www.prijedorgrad.org