Razvijene projektne ideje iz različitih sektora (poljoprivreda, turizam, socijalne usluge, ekologija)

Agencija za ekonomski razvoj grada  Prijedora “PREDA-PD” je u periodu od  05.12. 2013.– 29.01. 2014. godine organizovala drugi ciklus obuka na temu “Upravljanje projektnim ciklusom po EU metodologiji” za sve zainteresovane organizacije i kandidate sa područja opštine Prijedor, sa ciljem osposobljavanja što većeg broja organizacija i pojedinaca za samostalan rad na pripremi i implementaciji projektnih prijedloga koji bi mogli biti finansirani od strane Evropske Unije.

Zbog šireg interesa, obuku su pohađali i  zainteresovani pojedinci, odnosno predstavnici institucija i organizacija sa područja Novog Grada, Oštre Luke i Banja Luke.

Obuke su  se sastojale iz teoretskog i praktičnog dijela.

Svrha obuka je :

1. Predstavljanje  mogućnosti korištenja nepovratnih sredstava Evropske Unije i davanje uputstva  kako pripremiti dobar projekat da bi se omogućilo sufinansiranje;

2. Objašnjenje administrativnih i finansijskih zahtjeva projekata Evropske Unije i priprema izvještaja projekta;

Obuke su se organizovale za sve zainteresovane polaznike po jednomjesečnom ciklusu. Svi polaznici su dobili mogućnost da kroz rad a sopstvenim projektnim idejama i prijedlozima definišu konkretne projekte.  Obuke su vodili zaposlenici Agencije sa višegodišnjim iskustvom u pisanju i implementaciji projekata domaćih/međunarodnih organizacija i instrumenata/programa EU.

Obuke za polaznike provođene su sa vremenskom dinamikom od deset četveročasovnih treninga u sa ličnim i on-line konsultacijama tokom cijelog perioda obuka.

Svi polaznici su uspješno kompeltirali cijeli cuklus obuka.

Po završetku predavanja definisane su i  razvijene projektne ideja iz različitih sektora (poljoprivreda, turizam, socijalne usluge, ekologija)