Ljudski resursi

U okviru Agencije PREDA aktivno se radi na edukacijama za pripremu projektnih prijedloga po PCM metodologiji, kao i edukacijama za implementiranje međunarodnih projekata po propisanoj metodologiji programa podrške.

Takođe u okviru Agencija je osnovan i u funkciji Kreativni centar čija specifičnost se ogleda za organizaciji edukacija i mentorskog rada sa mladim ljudima iz Prijedora u oblasti programiranja i dizajna. Specifična znanja na tržištu rada praktično diktiraju vrste obuka koje se selektuju za realizaciju i u saradnji sa različitim donatorima organizuju u prostorijama Kreativnog centra.

Već tradiocionalno treću godinu, organizuju se i takmičenja koja uključuju programiranje lego robota koja se sa nivoa srednjeg obrazovanja nastoje usmjeriti i na osnovno obrazovanje gdje će se kroz zabavno učenje kroz igru razvijati osnove programiranja.

Oblasti društvenog razvoja:

Obrazovanje
Kultura
Sport
Omladinski
sektor
Socijalna
i zdravstvena
zaštita
Civilno
društvo