Razvoj neformalnog obrazovanja

U vremenu brzih promjena i globalnih kretanja obrazovanje odraslih se nameće kao važan element konkurentnosti i osnovna pretpostavka privrednog rasta i razvoja. Kao i većina lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, grad Prijedor je suočen sa nezaposlenošću, koja se smatra jednim od ključnih problema društva u ovom trenutku.

Primjetno je da je problem nezaposlenosti kompleksan i da zahtjeva provođenje brojnih aktivnosti na različitim nivoima i za različite ciljne grupe. U tom smislu, obrazovanje odraslih je oblast, kroz čije se unapređenje, u kombinaciji sa ostalim mjerama, može doprinjeti rješavanju problema nezaposlenosti. Nedostajuća znanja i vještine, odnosno njihova neprilagođenost potrebama tržišta rada, negativno utiču na zapošljivost stanovništva, ali i na konkurentnost poslovnih subjekata. Postojeća znanja i vještine sve brže zastarijevaju i potrebno ih je neprekidno upotpunjavati ili usavršavati. Današnja tržišta radne snage zahtjevaju neprekidno usvajanje novih znanja i vještina, te je u tom smislu neophodno uspostaviti sistem obrazovanja odraslih na lokalnom nivou koji će to omogućiti i podržati.

Jačanje konkurentnosti ljudskog kapitala kroz usvajanje novih znanja i vještina, direktno utiče na jačanje i konkurentnost poslovnih subjekata što predstavlja jedan od glavnih prioriteta rada Agencije PREDA.

Agencija PREDA kroz niz svojih aktivnosti aktivno podržava rad institucija koje se bave obrazovanjem odraslih na području grada Prijedora što se ogleda kroz uvođenje novih programa osposobljavanja pa do nabavke didaktičke opreme za što kvalitetnije provođenja programa u ovim školskim institucijama.

Agencija PREDA je aktivno učestvovala u procesu osnivanja Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora te aktivno učestvuje u radu ovog neformalnog tijela, čiji je glavni zadatak planiranje i provođenje aktivnosti razvoja ljudskih resursa i usklađivanje potrebnih znanja i vještina radne snage sa zahtjevima lokalnih privrednika.

Prateći društvene potrebe i sa namjerom promovisanja zanimanja iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka Agencija PREDA je osnovala Centar za edukaciju-Kreativni centar za programiranje i dizajn koji je posebno namjenjen mladim generacijama sa ciljem što ranijeg upoznavanja i razvoja ove oblasti. Društvo koje teži ka usavršavanju, ulaganju u obrazovanje i nove tehnologije mogu očekivati napredak u budućnosti.

Oblasti društvenog razvoja:

Obrazovanje
Kultura
Sport
Omladinski
sektor
Socijalna
i zdravstvena
zaštita
Civilno
društvo