Šesti transnacionalni sastanak projekta SMILE u Hersonisosu, Grčka.

U periodu od 8. do 10. oktobra 2019. godine, predstavnice Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Bojana Vejin i Vedrana Jerkić, a ujedno i članovi projektnog tima projekta „Poboljšanje mobilnosti u prenaseljenim urbanim područjima Adrion regije – SMILE“ su učestvovale na Šestom transnacionalnom sastanku projekta SMILE koji se održao u Hersonisosu, Grčka.

U toku prvog dana održan je seminar na temu urbane mobilnosti. U toku seminara, eksperti iz ove oblasti su upoznali  partnere na projektu SMILE o opštim indikatorima praćenja i procjene Planova održive urbane mobilnosti u Grčkoj i primjeni planova održive mobilnosti i mjerama koje se primjenjuju u turističkim destinacijama u Grčkoj.

Nakon seminara održan je redovni sastanak partnera na projektu SMILE. Silvio Nocera, predstavnik Univerziteta u Veneciji koji je partner na projektu a ujedno i  vođa WP  T1 – Izrada scenarija mobilnosti i elaboracija transnacionalnog akcionog plana, predstavio je rezultate ovog radnog paketa. Partneri na projektu su prethodno radili na izradi lokalnih mobilnih scenarija koji su u transnacionalnom izvještaju prikazani  i  upoređeni.

 

U sklopu WP T2 – Elaboracija transnacionalnog nacrta Plana održive urbane mobilnosti  za gradska i međugradska područja ADRIOn regije,  su takođe predstavljeni rezultati rada. Slaviša Jelisić, ispred LIR Evolucije koja je tehnička podrška projektnom partner Grad Gradiška, i Vedrana Jerkić, ispred Agencije PREDA-PD, su predstavili pravni i strateški okvir održive mobilnosti u Bosni i Hercegovini, kako je prethodno planiranu prema planu aktivnosti za ovaj radni paket.

Pored navedenih radnih paketa, predstavljene su realizovane i planirane aktivnosti za ostale radne pakete, WP M, WP T3 i WP C. U toku drugog dana, pored redovnog sastanka partnera, održan je i sastanak Upravnog odbora partnera na projektu gdje se razgovaralo o planu rada za naredni period s obzirom na zvanično produženje projekta na trajanje do 30.04.2020.