Stručni skup o EU fondovima u drvoprerađivačkoj industriji

Hrvatski drvni klaster u saradnji sa Tehničkim fakultetom Univerziteta u Bihaću organizuje stručni skup pod nazivom: Korištenje EU fondova u drvnoj i prerađivačkoj industriji. Stručni skup se održati 06.10.2017. u Sarajevu u sklopu 11. Međunarodne konferencije RIM 2017.

Skup će okupiti regionalne stručnjake iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Slovenije, predstavnike drvoprerađivačke industrije, nadležnih institucija i organizacija te međunarodne eksperte iz zapadne Europe i Brisela te će se diskutovati na teme funkcionisanja EU, korištenja EU fondova i pripreme projekata.

NAGLASCI SKUPA SU NA SLJEDEĆIM TEMAMA:

  • Zašto šumarstvo i drvna industrija slabo koriste EU fondove?
  • Postoje li kadrovski kapaciteti za prijave na tendere i apliciranje?
  • Kakva je uloga nacionalnih institucija u promociji EU fondova?
  • Mogu li se nabavljati nove ili polovne tehnologije?
  • Kakva je uloga konsultanata u pripremi i ispunjavanju tenderske dokumentacije
  • Koji se tenderi prijavljuju u Sarajevu, a koji u Briselu?

Učestvovanje na stručnom skupu je besplatno za predstavnike šumarstva i drvne industrije, uz obaveznu registraciju na: info@drvniklaster.hr ili na +385 1 6329 111 (Hrvatski drvni klaster).