Takmičenje u programiranju LEGO robota za srednje škole grada Prijedora

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ uz finansijsku podršku kompanije ArcelorMittal Prijedor implementira projekat „Takmičenje u programiranju LEGO robota za srednje škole grada Prijedora“

Cilj ovoga projekta je osavremenjivanje nastavnog procesa korištenjem novih softverskih i hardverskih alata i motivisanje nastavnika za primjenu novih tehnologija u nastavi. Učenicima srednjih škola Prijedora pruža se mogućnost za punu realizaciju kreativnih, profesionalnih i ličnih potencijala. U tu svrhu koristićemo metodologiju učenja programiranja kroz izradu i programiranje LEGO robota i drugih uređaja kojima se može kompjuterski upravljati.

Svakoj školi učesnici u projektu biće obezbjeđen LEGO MINDSTORMS Education EV3 paket.

U prvom delu projekta organizovaće se online obuka za po dva profesora Elektrotehničke, Mašinske škole Prijedor i Gimnazije „Sveti Sava“ Prijedor.

Sadržaji online dijela kursa podjeljeni su na slijedeće teme:

  • Uvod u robotiku
  • Osnove elektronike (senzori, motori, …)
  •  LEGO NHT robot – hardver i softver
  • Radno okruženje LEGO softver
  • Osnove MRS –a.
  • Izbor (Simiulirano okruženje ili Napredno programiranje LEGO robota).

Profesori će kroz obuku biti osposobljeni da sa učenicima realizuju nastavni plan koji će se sastojati iz tri glavna dela:

  • Make it Move (Pokreni ga): Pred učenike se postavlja izazov da dizajniraju, izgrade i programiraju robote koji se kreću koristeći motore sa rotacionim senzorima.
  • Make it Smarter (Učini ga pametnijim): Pred učenike se postavlja izazov da dodaju senzore svojim robotima kako bi kontrolisali ponašanje, i mjerili, grafički prikazali i analizirali podatke dobivene od senzora.
  • Make a System (Izgradi sistem): Pred učenike se stavlja izazov da dizajniraju, izgrade i programiraju robotičke sisteme napravljene od podsistema.

Nakon završne online obuke organizovaće se niz sastanaka i umrežavanje sa Politehničkom školom u Kragujevcu koja je već organizovala ovakvo takmičenje. Na osnovu njihovog iskustva i zahteva srednjih škola u Prijedoru kreiraće se pravila takmičenja.

Profesori će izabrati po 4 učenika i raditi sa njima na realizaciji praktičnih  zadataka  koji će biti definisani kroz pravilnik takmičenja.