TALIA Međunarodni seminar: Mediteranska ishrana i kreativna industrija

Predstavnici Agencije PREDA-PD, a ujedno i članovi projektnog tima projekta „Izdvajanje područja i teritorija vodećih na polju razvoja vrhunskih inovacija – TALIA“ prisustvuju dana 12.06.2019. godine na međunarodnom seminaru Mediteranska ishrana i kreativna industrija u Međugorju, u organizaciji već pomenutog projekta TALIA koji se realizuje u okviru Porgrama Interreg MED.

Članovi projektnih timova 12 projekata koji se realizuju u okviru Programa Interreg MED su se 12. juna 2019. godine sastali u Etno selu Herceg u Međugorju, Bosna i Hercegovina, i pridružili događaju projekta MD.Net. Učesnici ovog događaja su i predstavnici pridruženih partnera, saradnika i ključnih  aktera iz ove tematske oblasti. Pored njih, na međunarodni seminar pozvani su i građani, kompanije, akademska zajednica i drugi koju su zainteresovani za oblast „hrane kao kulturnog naslijeđa“ i „razvoja društvenih inovacija“.

Cilj projekta „Mediteranska prehrana – When Brand Meets Peoples“ je promocija Mediteranske prehrane – UNESCO-ve Svjetske baštine za nematerijalnu kulturu – kako bi se riješili prirodni i demografski problemi s kojim se suočavaju mediteranska ruralna područja. Fokus interaktivne sesija koja se odvija od 9 do 12 časova je na razvojnim pitanjima, uključujući odnose između hrane i socijalnih inovacija, analize pokazatelja ekonomskog rasta, potencijala modela mediteranske prehrane i slično.

Socijalna i kreativna zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na Mediteranu kako bi konsolidirala i podijelila nove uspješne modele razvoja. Zajednica, vođena horizontalnim TALIA projektom, na strukturiran način promoviše implementaciju i prenosivost niza rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije. U tom cilju obezbjeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacionim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.