Trening ”Izrada Akcionih planova energetske efikasnosti”

27.11.2017.godine u Tuzli, u prostorijama CRP (Centar za razvoj I podršku), održan je trening ‘’Izrada Akcionih planova energetske efikasnosti /Programa poboljšanja energijske efikasnosti – jedinica lokalne samouprave BiH’’ koji ima za svrhu da obuči učesnike o korištenju kreiranog modela. Sastanku je prisustvovao I predstavnik Agencije PREDA, kao član odbora za EE Saveza opština i gradova RS.