U Konjicu o preporukama za jačanje malog i srednjeg preduzetništva

U Konjicu je održana konferencija „Koalicija za jači glas male privrede“ na kojoj su sudjelovali predstavnici nevladinog sektora i institucija vlasti kao i eksperti iz domene malog i srednjeg preduzetništva (MSP). Raspravljalo se o zajedničkoj platformi MSP te zahtjevima i preporukama za poboljšanje poslovnog okruženja u BiH. Govorili su brojni učesnici među kojima izdvajamo direktora PREDA-e Mišo Reljić, autoricu Platforme Melihu Gekić Lerić, prof. dr. Svetlanu Dušanić Gacić iz Banja Luke i prof. dr. Zdenka Klepića s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te direktor NBR Gradačac Envera Sarvana i direktoricu UPIP Žepče Miru Jović, kao i predstavnici institucija vlasti i konkretnih poduzeća, te domaćin predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Tomislav Majić.

Konferencija se održava u sklopu projekta „Koalicija za jači glas male privrede“, koji financira Evropska unija komisije u BiH kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2012). Organizatori konferencije su pored domaćina Udruženja LiNK, partnerske organizacije: Nezavisni biro za razvoj NBR Gradačac, Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD Bihać, Udruženje drvoprerađivača Prijedor i Nevladina organizacija COSPE Italija.