U SUSRET FONDOVIMA EU

Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor “PREDA-PD” je u periodu od  27.04. – 11.07. 2012. godine organizovala besplatne obuke na temu “Upravljanje projektnim ciklusom po EU metodologiji” za sve zainteresovane organizacije i kandidate sa područja opštine Prijedor, sa ciljem osposobljavanja što većeg broja organizacija i pojedinaca za samostalan rad na pripremi i implementaciji projektnih prijedloga koji bi mogli biti finansirani od strane Evropske Unije.

Obuke su  se sastojale iz teoretskog i praktičnog dijela.

Svrha obuka je :

1. Predstavljanje  mogućnosti korištenja nepovratnih sredstava Evropske Unije i davanje uputstva  kako pripremiti dobar projekat da bi se omogućilo sufinansiranje;

2. Objašnjenje administrativnih i finansijskih zahtjeva projekata Evropske Unije i priprema izvještaja projekta;

Obzirom na veliku zainteresovanost (ukupan broj prijavljenih kandidata je 81), obuke su se organizovale za tri grupe polaznika (po 27 u grupi) po jednomjesečnom ciklusu. Svi polaznici su dobili mogućnost da kroz rad na sopstvenim projektnim idejama i prijedlozima definišu konkretne projekte.

Prvu grupu polaznika su činili pretežno najvećim dijelom predstavnici javnog sektora, ali i udruženja sa područja opštine Prijedor,drugu grupu polaznika su činili predstavnici nevladinog sektora sa područja opštine Prijedor, dok su treću grupu polaznika najvećim dijelom činili predstavnici mladih (udruženja i pojedinci) sa područja opštine Prijedor.

Obuke za prvu grupu polaznika provedene su u periodu od 27.04. – 30.05.2012, sa vremenskom dinamikom od šest (6) treninga u trajanju 3-4 sata sa ličnim i on-line konsultacijama tokom cijelog perioda obuka. U pomenutom periodu trajanja obuka za prvu grupu od 27 ukupno prijavljenih polaznika, obuke je kompletiralo 16 polaznika. Po završetku predavanja definisano je i razvijeno ukupno 14 projektnih ideja različitih problematika, sa kojima bi se moglo uz dalju pripremu konkurisati na adekvatne pozive za grantove.

Obuke za drugu i treću  grupu polaznika provedene su istodobno u periodu od 07.06. – 11.07.2012, u različitim vremenskim terminima, sa vremenskom dinamikom od šest (6) treninga u trajanju 3-4 sata sa ličnim i on-line konsultacijama tokom cijelog perioda obuka.

U pomenutom periodu trajanja obuka od ukupno prijavljenih  54 polaznika, obuke je kompletiralo 23 polaznika i to 12 iz druge grupe i 11 iz trece grupe.

Po završetku predavanja definisano je i razvijeno ukupno 15 projektnih ideja različitih problematika i to 11 iz druge grupe i 4 iz treće grupe, sa kojima bi se moglo uz dalju pripremu konkurisati na adekvatne pozive za grantove.Obuke su vodili zaposlenici Agencije sa višegodišnjim iskustvom u pisanju i implementaciji projekata domaćih/međunarodnih organizacija i instrumenata/programa EU.

U srijedu 11.07.2012. godine od 09:00-12:00 časova organizovan je završetak obuka, kada su i dodjeljeni  sertifikati polaznicima koji su redovno pohađali obuke.

Očekivanja su da će se ovim obukama značajno ojačati kapaciteti opštine Prijedor za kandidovanje projekata, te podstaći stvaranje mreže partnerstva različitih organizacija i predstavnika iz javnog i nevladinog sektora na lokalnom nivou, u cilju zajedničkog nastupa prema  pozivima za finansiranje projekata iz pojednih oblasti.Komentariši