Učesce na konferenciji o upravljanju rizicima u Portugalu

U period 22-26.05. 2017. godine, predstavnici Agencije PREDA i teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor su učestvovali na Konferenciji o upravljanje rizicima organizovanoj od strane Univerziteta Koimbra u Portugalu..


Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta CRISMAS. Rijec je o dvogodisnjem projektu koji se finansira kroz Mehanizam civilne zastite EU. Cilj projekta je razvoj uspostavljanje mreže javnih službenika koji će djelovati u procesu procjene i upravljanja rizicima.