“Uloga kulturne i kreativne industrije u održivom razvoju” #3 online Inovacijski kamp u organizaciji Interreg MED-a za društveno-kreativnu zajednicu

Prezentacija primjeri pozitivne prakse iz EU kako povezati potencijal CCI sa starim i novim tržištima

[#InnoCamp3, Zoom događaj – 4. april 2022.godine] – CCS-ovi mogu doprinijeti sistemima društvenih promjena sa značajnom nenovčanom vrijednošću inkluzivnom društvenom razvoju, dijalogu i razumijevanju između ljudi i organizacija. Ovo je tema koja se nalazi u fokusu trećeg i poslednjeg događaja „Kampa društvenih i kreativnih inovacija“, inicijative Interreg MED „Social&Creative“ projekta.

#3 Inovacijski kamp – koji će se održati u virtuelnom režimu, 5. aprila – će naglasiti kako visoko aktivna kulturna i kreativna industrija ima ključnu ulogu u održivom razvoju. CCI se smatraju osnovom za postizanje ciljeva definisanim Agendom UN 2030, jer imaju sposobnost da generišu vrijednost jer u svom fokusu imaju čovijeka: kultura i kreativnost stoga doprinose inkluzivnom društvenom razvoju, dijalogu i razumijevanju među ljudima. Oni su i pokretač i omogućavaju ljudski i održivi razvoj, osnažuju ljude da preuzmu vlasništvo nad sopstvenim razvojem i stimulišu inovacije i kreativnost koji mogu da pokrenu inkluzivni i održivi rast.

Vodeći stručnjaci u ovoj oblasti i pravi kreatori promjena će podijeliti svoja iskustva o uspiješnim slučajevima CCI-a i njihovoj ključnoj ulozi u održivom razvoju, sa ciljem podizadnje svijesti i razumijevanja na koji način kulturna i kreativna industrija doprinosi sistemu društvenih promjena, inkluzivnom društvenom razvoju, dijalogu i razumijevanju bez značajne novčane vrijednosti.

U kamp su dobrodošli svi koji su zainteresovani za ovu tematiku a posebno kreatori politika, stručnjaci na terenu, zainteresovane strane, državni službenici, mala i srednja preduzeća i start-up preduzeća, predstavnici PanoraMED-a, društveni i kreativni partneri i saradnici na Social&Creative modularnim projektima. Pridružite nam se na kampu putem ovog linka.

#3 INOVACIJSKI KAMP  – AGENDA KONFERENCIJE

10.00 Uvodna sesija

Vito Bavaro, Direktor odjela za istraživanje i međunarodne odnose, Regija Puglia (Italija)

Christoph Maier, Projekt menadžer Interreg MED Programa

10.30 Ključni predavači

Mirna Karzen, Predsjednica Laboratorije za društvene inovacije (Hrvatska)

11.00 Primjeri pozitivnih praksi

Despoina Mantziari, Univerzitet Aristotel iz Soluna (Grčka)

Artur Serra, i2CAT (Španija)

Luca Leonardi, Konzorcijum ARCA Living Lab (Italija)

Juha Suonpää, Univerzitet primijenjenih nauka Tampere (Finska)

Diego Mattioli, Noesis European Development Consulting

12.30 Zaključak konferencije

Marco Di Ciano, Odjel za istraživanje i inovacije, InnovaPuglia (Italija)

Radionica fokus i radnih grupa je planirana od 14:00 do 16:30 časova po srednjeevropskom vremenu. Radionica je zamišljena kao dinamična i participativna radionica sa ciljem boljeg razumijevanja i prepoznavanja potencijala metodologija, alata i usluga, kreiranih i razvijenih u okviru prethodnih modularnih projekata, kako bi se iste ostvarile veći uticaj i stvorile mogućnost primjene na drugim mjestima.

Učesnici će imati jednu kratku i jednostavnu aktivnosti kako bi se što bolje pripremili za dvije planirane paralelne radionice:

  • Prominent MED: Javna nabavka inovacija najoptimalnije rješenje za javne usluge i konkurentnost preduzeća – Javna nabavka inovacija (PPI) predstavlja revoluciju u upravljanju javnim nabavkama gdje naručilac sarađuje s tržištem kako bi identifikovao i usvojio najbolje dostupno rješenje za poboljšanje kvalitete usluga za građane. S druge strane, preduzeća imaju priliku predložiti naručiocu svoja najnaprednija rješenja i na taj način promovišu svoje proizvod na tržištu i osiguravaju plasman. Ovakav oblik saradnje predstavlja najoptimalnije rješenje u kojoj preduzeća profitiraju od novih poslovnih prilika a naručioci mogu da garantuju usluge visokog kvaliteta za svoje korisnike. Učesnici na radionici Prominent Med, će imati priliku da vide na konkretnim primjerima mogućnosti koje PPI-amože da garantuje i kupcima i dobavljačima.
  • Open DOORS: Scenariji budućnosti za ekonomiju dijeljenja i saradnje – Istraživanje transformativne uloge tehnologije, kreativnosti i društvenih inovacija u novoj ekonomiji. Budućnost ljudskog društva i budućnost nove ekonomije (ekonomije dijeljenja ili kolaborativne ekonomije) neraskidivo je povezana s razvojem (i u kvantitativnom i kvalitativnom smislu) interneta i digitalnih platformi i uređaja. Što više ljudi koristi internet i digitalne platforme/uređaje, veća je vjerojatnoća da će se pojaviti nove ideje koje vode prema novim preduzećima koja mogu da značajno transformišu društvo. Ova radionica će istražiti mogućnost kapitalizacije rezultata projekta „Open DOORS“ i predložiti novu tematsku saradnju među relevantnim zainteresovanim stranama.
  • MD.Net: Projekt se bavi problemima trenutno zanemarenih i nerazvijenih mogućnosti mediteranske prehrane (MD – Mediterranean Diet). Nematerijalno nasljeđe kao kreativni alat za prilagodljiv i održiv rast – „MD.Net“ doprinosi unapređenju svijesti o potencijalima mediteranske prehrane kombinujući mnoge ekonomske, društvene, teritorijalne, ekološke aspekte. To je holistički pristup koji pokriva poljoprivredno -prehrambenu proizvodnju, zdrav način života, oblikovanje pejzaža, poznavanje ekosistema i dotiče se, do sada, održivih ciljeva Agende 2030. Model „MD.net“ povezuje UNESCO-ov koncept MD- a kao „nematerijalne“ baštine sa svojom “opipljivom” dimenzijom, povezujući kulturu i tradiciju sa teritorijalnim/ekonomskim karakteristikama koje su određene ovim aktivnostima. „MD.net“ je izgradio transnacionalnu mrežu koja dijeli zajednički brand i eksperimentiše sa inovacijama i kreativnošću u lokalnim živim laboratorijima kako bi podigao MD ekonomiju na viši nivo kvaliteta i nosio se s težim izazovima globalnih tržišta. Na radionici će biti predstavljeni rezultati projekta i istražiti potencijalne veze s drugim inicijativama kako bi se iskoristile prilike za njegovu kapitalizaciju po završetku projekta.

Šta je Društvena i Kreativna zajednica?

164 organizacija iz 15 MED, IPA i drugih zemalja EU i više od 400 zainteresovanih strana okupilo je oko 11 tematskih projekata koji su koordinisani horizontalnim projektom i čine društveno-kreativnu zajednica koja je  finansirana od strane Interreg MED programa. Kroz 11 modularnih projekata, Zajednica istražuje hiljadu nijansi kreativnosti i društvenih inovacija, od tekstila do mediteranske prehrane, od ekonomije dijeljenja do socijalnog preduzetništva, od otvorenih podataka do javnih nabavki inovacija. Misija zajednice je stvoriti uslove za kreativnost i inovacije, usvajanjem participativnog pristupa i novih alata za pronalaženje i razradu najprikladnijih rješenja za potrebe kreatora regionalne politike i građana i zajedničko dizajniranje mediteranskog modela za kreativnost i inovacije sa akterima i svim zainteresovanim koji djeluju na MED teritorijama. Najznačajniji rezultati društevno-kreativne zajednice prikupljeni su horizontalnim projektom sa ciljem da se skrene pažnja donosiocima odluka i politika,  a koji ih mogu koristiti kao osnovu za kreiranje inovativnoh politika. Ova društveno-kreativna zajednica podržava inovacije: analizom potreba određenih teritorija; kreiranjem konkretnih odgovora na definisane potrebe, izradom alata i savjeta o politici; obezbjeđujući kreatorima politike uspiješne inovacijske politike i na taj način ih motivišu da kapitalizuju, prenesu i integrišu metodologije, alate, preporuke, ideje.