Uspješna nabavka opreme u okviru projekta „FEEL KOZARA“ za jačanje turističke infrastrukture i provođenje promotivnih aktivnosti

U okviru projekta  „FEEL KOZARA” provedene su aktivnosti nabavke opreme i alata koji će omogućiti jačanje infrastrukture i uvođenje novih turističkih sadržaja na području Nacionalnog parka “Kozara” kako bi se razvio u turističku atrakciju na otvorenom.

Sa ciljem unaprijeđenja postojećih kapaciteta za turističke aktivnosti na otvorenom, nabavljena je i isporučena oprema koja će omogućiti povećanje dostupnosti sadržaja za penjanje na stazi Via Ferrata. Članovi planinarskog društva “Klekovača”, koji su partneri i korisnici projekta, u narednoj fazi će organizovati krčenje nove staze, postavljanje nogostupa i sigurnosnih sajli.

Takođe su unaprijeđeni kapaciteti za audio-vizualnu podršku projektu „FEEL KOZARA” koju obezbjeđuje partnerska organizacija Elta Media Group i koja je za potrebe najave projekta napravila promotivni spot koji je dostupan na Facebook stranici projekta: https://www.facebook.com/110965107316529/videos/696365007624213/?modal=admin_todo_tour.

Sve aktivnosti koje se provode imaju za cilj da omoguće poboljšanje poslovnih rezultata kod mikro, malih i srednjih preduzeća, uključujući turoperatere, turističke agencije, lokalne ponuđače usluga posluživanja i prodaje  hrane i pića, hotele, sportske klubove i udruženja.

Jačanje turističkih sadržaja kroz projekat  „FEEL KOZARA” podržala je Evropska unija putem bespovratnih sredstava u iznosu većem od 180.000 eura u sklopu EU4Business-a. Projekat EU4Business zajednički finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura).

Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.