ZAVRŠEN JOŠ JEDAN USPJEŠAN PROJEKAT POMOĆI PRIJEDORSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA

Dana 19.05.2015. godine organizovano je svečano otvaranje kabineta za praktičnu nastavu u Poljoprivredno – prehrambenoj školi.

Otvaranje kabineta za praktičnu nastavu u Poljoprivredno – prehrambenoj školi realizaciju još jednog u nizu projekata usmjerenih na pružanju podrške podizanju kvaliteta obrazovnog sistema u srednjim školama koje rade na području grada Prijedora.

Naime, Agencija PREDA je u proteklom periodu intenzivno radila na pružanju podrške podizanju kvaliteta obrazovnog sistema u srednjim školama koje rade na području grada Prijedora. Shodno tome, obezbjeđena su sredstva za nabavku opreme za više prijedorskih srednjih škola.

Zahvaljujući donaciji PULZ Programa ulaganja u lokalnu zajednicu, Arcelor Mittal –a realizovana je nabavka opreme za modernizaciju kabineta za prehrambenu struku u Poljoprivredno – prehrambenoj školi, odnosno uspostavljena je linija za proizvodnju sira i domaćih proizvoda u Poljoprivredno – prehrambenoj školi.

Ukupna vrijednost projekta je 14.214,00 KM, od čega je Arcelor Mittal donirao 10.000 KM.

 Modernizacija i upotpunjavanje ovog kabineta doprinijeće upotpunjavanju dosadašnje proizvodnje sireva, omogućiti  proizvodnju ostalih domaćih tradicionalnih proizvoda, te stvoriti mogućnost za realizaciju praktičnih radova i adekvatniju pripremu učenika za posao u firmama.

Cijeneći da ovim korakom doprinosimo unapređenju obrazovnog sistema na području lokalne zajednice, kao jednog od osnovnih elemenata podrške zapošljavanju, Agencija će i u budućnosti nastaviti sa realizacijom sličnih ideja, kako bi se stvorili što bolji uslovi za realizaciju praktične nastave.