Završena obuka Adobe Illustrator i Adobe INDesign

Dana 29.07.14. je u Kreativnom centru Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ u okviru USAID Projekta Partnerstvo za inovacije, završena obuka za dizajnere i grafičare iz softverskih programa Adobe Illustrator i Adobe INDesign.

Ovaj program koji je održao prof Manojlović Miodrag iz Banjaluke trajao je od 16.06.14. do 29.07.14.g.a pohađalo ga je 15 polaznika.

Polaznici su dobili sveobuhvatnu obuku iz grafičkog dizajna koja je u funkciji dizajniranja kompletnih rješenja za pripremu štampe i svakako unapređenja znanja, vještina i konkurentnosti na tržištu rada.

Njih  11 su mladi nezaposleni ljudi koji su na ovaj način unaprijedili svoja znanja i vještine što će im pomoći pri pronalasku zaposlenja, dok su četiri učesnika zaposleni u BH firmama, a ovaj program im je omogućio da naučene vještine  primjene  u svojim kompanijama, te ih na taj način učine konkurentnijima.