Završena obuka iz Programiranja u C++ jeziku

U protekla tri mjeseca, u okviru redovnih aktivnosti Kreativnog centra Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je u saradnji sa projektom Partnerstvo za inovacije – PI realizovala napredni kurs  „Programiranje u C/C++ jeziku“. Kurs je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Tokom obuke polaznici obuke su kroz učenje programskog jezika C++, savladali osnovne i napredne koncepte objektno-orijentisanog programiranja: enkapsulacija, polimorfizam, nasljeđivanje, te rad sa standardnom bibliotekom šablona u C++-u. Stekli su znanja da sami mogu da kreiraju složene baze podataka na MSSQL i MySQL serverima, te su savladali kreiranje windows desktop aplikacija koje komuniciraju sa bazom podataka.

Radeći u specifičnom C++/CLI okruženju u Visual studio razvojnom alatu, stekli su znanja da sa podjednakim uspjehom razvijaju aplikacije i u drugim objektno-orijentisanim programskim jezicima, kao što je C#.

Tokom obuke su realizovana po 4 projektna zadatke, te su za kraj izradili završni rad sa ciljem provjere usvojenog znanja kojeg su stekli tokom obuke.